<<<strona główna

KONKURSY BIEŻĄCE

******

Konkurs na plakat "Czytam książki - wiem więcej"

Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu i Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu.  
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mircze.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego czytelnictwo w formie plastycznej.
Termin nadsyłania prac: 10.06.2021 - 25.06.2021.
W konkursie przewidziano nagrody książkowe i rzeczowe dla laureatów w dwóch kategoriach:
  • klasy I - IV, 
  • klasy V - VIII.
Szczegóły konkursu w regulaminie

Pliki do pobrania:
  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszeniowa


KONKURSY I AKCJE STAŁE

Książki na kółkach

 Od października 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu prowadzi akcję "książki na kółkach". Akcja ta polega na tym, iż pracownicy biblioteki dojeżdżają do NZOL  w Smoligowie i tam wypożyczają książki zainteresowanym pensjonariuszom zakładu. Wyjazdy odbywają się według potrzeb pensjonarjuszy i cieszą się sporym zainteresowaniem. Pragniemy serdecznie podziękować personelowi NZOL "Droga życia" w Smoligowie za przychylność, miłe przyjęcie i pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Konkurs Czytelniczy dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej
z terenu Gminy Mircze

Regulamin Konkursu

CEL KONKURSU: wzrost zainteresowania książką i bibliotekami na terenie gminy Mircze tj: Gminną Biblioteką Publiczną w Mirczu i Filiami Bibliotecznymi w Kryłowie i Wiszniowie, poznanie nowych tytułów literatury polskiej i obcej dla dzieci i młodzieży oraz mobilizacja do czytania lektur szkolnych.

WARUNKI UDZIAŁU: konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież szkolna, będącą czytelnikami danej biblioteki lub filii. W konkursie bierze się pod uwagę ilość przeczytanych książek z biblioteki publicznej lub filii a także aktywność odwiedzin uczniów w poszczególnych bibliotekach.

PRZEBIEG KONKURSU: Konkurs trwa od września do końca maja każdego roku szkolnego. Oceny dokonuje komisja powołana przez organizatora konkursu. Najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani. Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas zakończenia roku szkolnego. Lista nagrodzonych zostanie także opublikowana na stronie internetowej GOK Mircze.

Zakładka dla każdego czytelnika GBP

Każdy czytelnik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu może otrzymać darmową zakładkę do książki. Wystarczy o nią poprosić pracownika biblioteki. Ta akcja ma na celu zwrócenie uwagi czytelników na problem zaginania stron w książkach. Rozdając darmowe zakładki chcemy aby nasze książki wyglądały estetycznie i były zadbane.