<<<strona główna

DZIAŁALNOŚĆ i ZESPOŁY

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "Nadbużańskie Echo"  z MIRCZA

W roku 1965 w Mirczu powstało Koło Gospodyń Wiejskich a w roku następnym z inicjatywy przewodniczącej Koła, Stefanii Nieckarz , przy  kole został założony Zespół Śpiewaczy liczący początkowo 18 członkiń. Stroje z kretonu uszyto z pieniędzy uzyskanych z organizowania zabaw wiejskich, buty zakupił Bank Spółdzielczy  a akordeon Gminna Spółdzielnia w Mirczu. Pierwszym kierownikiem zespołu został Pan Kazimierz Maciuk. Kierował zespołem w latach 1966-1978. Do roku 1976  kierownika zespołu opłacało Koło Gospodyń Wiejskich w Mirczu za pieniądze uzyskane z  zabaw wiejskich. Zespół pierwszy raz wystąpił  w Hrubieszowie z okazji  Dożynek Powiatowych. Następne lata to pasmo licznych występów na przeróżnych uroczystościach - Dniach Miejscowości, Dożynkach, Przeglądach, świętach państwowych 
i okolicznościowych, wszelkiego rodzaju rocznicach, przy witaniu kajakarzy
w 6 spływach kajakowych krajowych i 3 międzynarodowych w Kryłowie , na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie, na Gali Zespołów Ludowych w Tomaszowie Lubelskim w roku 2005  i w wielu innych  wydarzeniach rangi lokalnej, powiatowej czy wojewódzkiej. W ciągu 50-lecia zespół wystąpił około  650 razy. Licznie zgromadzone podziękowania,  dyplomy, listy gratulacyjne ,puchary, statuetki oraz nagrody pieniężne świadczą o randze zespołu. Ukoronowaniem działalności Zespołu Śpiewaczego Seniorów „Echo” jest otrzymanie w roku 2006 Dyplomu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z okazji 40-lecia za wkład pracy w kulturę ludową  oraz z okazji jubileuszu 45 -lecia odznaki honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej” w roku 2011. Członkinie zespołu posiadają wiele odznaczeń, medali pamiątkowych, szczególnie założycielka zespołu  i przewodnicząca Koła  Stefania Nieckarz  oraz Danuta Ślązak i kierownik zespołu Kazimierz Maciuk.
 W latach 2003-2013 przy zespole działała kapela, w której grało 5 mężczyzn a na akordeonie przygrywał kierownik Kazimierz Maciuk. Oprócz występów , członkinie zespołu aktywnie działały w kole gospodyń  wiejskich organizując różne formy artystyczne i imprezy dla mieszkańców Mircza i okolic. Były to m. in. Dni Miejscowości, zabawy taneczne, choinki
dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 22 lipca. Panie organizowały wycieczki np. do Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia, Warszawy i Łańcuta. Brały udział i współorganizowały różne kursy dla kobiet: szycia, gotowania, pieczenia, hafciarstwa itp. Uczestniczyły w popularnych kiedyś czynach społecznych na rzecz lokalnej społeczności a nawet zajmowały się amatorskim teatrem obrzędowym, powołując do życia w roku 1983  teatr „Prządki”. Co roku wykonywały piękne wieńce dożynkowe, które były ozdabiane ręcznie wypieczonym  korowajem przez nieżyjącą już Stefanię Nieckarz. Stefania Nieckarz i Danuta Ślązak tworzyły poezję ludową. Szczególnie Danuta Ślązak chętnie prezentowała i recytowała  swoje wiersze na scenie,  podczas występów zespołu. Od roku 2008 do 2013 członkinie zespołu  uczestniczyły w organizowanych Targach Twórców Ludowych
i Sztuki Kulinarnej  w Mirczu, prezentując wykonane przez siebie  wypieki, potrawy, rękodzieło (palmy, pisanki inne wytwory) i tym samym uzyskując nagrodę  „Laur Publiczności” za najlepsze stoisko zdaniem odwiedzających targi. Uzyskane nagrody finansowe z występów lub konkursów zespołów amatorskich były przeznaczane na zakup strojów a nawet na budowę sanatorium dla dzieci wiejskich w Radecznicy. Piękne stroje ludowe, które posiada Zespół, zostały uszyte przez nieżyjącą już członkinię zespołu Danutę Falętę a  materiał zakupiony został z funduszy Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu. W ciągu swojej 50-letniej działalności skład i repertuar zespołu podlegał zmianom. Repertuar to piosenki ludowe, biesiadne, żołnierskie, niepodległościowe, przyśpiewki i inne. Kierownikami Zespołu byli: Stefania Nieckarz w latach
1966 -1979, Izabela Łuczak w roku 1980, Danuta Ślązak w latach 1981-1997, Stefania Nieckarz w latach 1998-2003, Elżbieta Drozd w roku 2004 i ponownie Danuta Ślązak od roku 2005 do końca 2017 roku. Instruktorami od strony artystycznej byli: w latach 1966-1978 Kazimierz Maciuk, w latach 1979 – 2003  Kazimierz Bury i ponownie od roku 2004
do końca 2017 roku Kazimierz Maciuk, który zakończył działalność artystyczną z zespołem. W styczniu 2018 roku zespół zmienił nazwę na "Nadbużańskie Echo" a kierownikiem artystycznym został Pan Waldemar Kondraciuk. Skład zespołu powiększył się o członków Klubu Seniora działającego przy naszej bibliotece.

 

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "SZYCHOWIANKI" z SZYCHOWIC

Zespół „Szychowianki” powstał jako zespół Koła Gospodyń Wiejskich przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach. Od 2006 roku działa przy GOK w Mirczu.
W okresie swojej działalności artystycznej wystąpił w wielu miejscowościach gminy Mircze i poza nią. Wcześniej zespół był prowadzony przez Stanisława Bednarza i Józefa Sochę. Obecnie kierownikiem artystycznym jest  Rafał Piwkowski . 
14 stycznia 2007 roku zespół odniósł wielki sukces w III Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, zajmując pierwsze miejsce razem z zespołem “Kłosy” ze Szpikołos w Wołajowicach. W 2012 roku  obchodził uroczyście swoje 36-lecie działalności artystycznej , za którą otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W roku 2016 obchodził uroczyście swoje 40-lecie działalności artystycznej.

 

ZESPÓŁ "ARABESKA" z MIRCZA

Zespół „Arabeska” debiutował 01 maja 2008 roku w Kościele Parafialnym w Mirczu podczas uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”. Początkowo do zespołu należało 4 Panie i instruktor muzyczny. Potem dołączyły jeszcze 3 Panie i taki skład utrzymuje się do dziś. Pomysł utworzenia zespołu został zainicjowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu Mariannę Sobczuk ( jest jego kierownikiem i jednocześnie członkinią oraz skrupulatnie prowadzi kronikę zespołu w wersji papierowej).    W ciągu 10 lat „Arabeska” zyskała sobie wierne grono odbiorców, którzy specjalnie przyjeżdżają na ich występy. Zespół oprawia muzycznie większość organizowanych uroczystości
i imprez różnego rodzaju m.in.: Festyn Wakacyjny, Dzień Mircza,” Złote Gody”, „Dzień Babci, Dziadka i Seniora” , ”Cypriany”; ”Dożynki”; „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” i wiele , wiele innych. Zespół reprezentował Gminę Mircze na Ukrainie w Kreczivie w roku 2011 podczas „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa” i w Bełzie na „Festiwalu Trzech Kultur” w roku 2010. W swoim repertuarze posiada piosenki cygańskie, góralskie, biesiadne, ludowe, partyzanckie, żołnierskie, patriotyczne, country, przeboje polskie i zagraniczne, religijne, kolędy i pastorałki. Do każdego rodzaju repertuaru dobiera odpowiednie stroje sceniczne. Publiczność szczególnie lubi w wykonaniu zespołu repertuar cygański, który niezmiennie cieszy się popularnością (stroje wykonane przez członkinie zespołu według własnego pomysłu). „Arabeska” występowała też z koncertami charytatywnymi podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2011, 2012 i 2013 oraz na rzecz Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu
w roku 2016 .Od początku działalności zespół stał się znakiem rozpoznawczym gminy Mircze na różnych przeglądach i festiwalach uzyskując nagrody  i wyróżnienia. „Arabeska” posiada swoją stronę internetową na facebooku a także można niektóre utwory  w wykonaniu zespołu posłuchać i obejrzeć na you tubie. Zespół do tej pory wykonał około 200 koncertów.

Przyznane do tej pory nagrody i wyróżnienia:

     II miejsce w V Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej Kolędy i Pastorałki w Moniatyczach (organizator GOK Wołajowice)- 18.01.2009 r.

·         IV miejsce w XV Konkursie Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie – 12.07.2009 r.

·         Nagroda w VII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej Kolędy i Pastorałki w Moniatyczach (organizator GOK Wołajowice)- 30.01.2011 r.

·         III miejsce w XVII Konkursie Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie – 03.07.2011 r.

·         II miejsce w II Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach- 27.05.2012r.

·         II miejsce w kategorii zespoły a´capella, z akompaniamentem akordeonu, w V Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach - 14-15.11.2015 r.

·         II miejsce w kategorii zespoły a´capella, z akompaniamentem akordeonu, instr. klawiszowych podkład CD
w VII Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach- 11-12.11.2017r.

·         Nagroda w XIV Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej Kolędy i Pastorałki w Moniatyczach (organizator GOK Wołajowice)- 28.01.2018 r.

 

Kapela Mirecka

kapelamireckaKapela Mirecka powstała w 2011 roku. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu. W skład Kapeli wchodzą: Elżbieta Demczuk, Elżbieta Sławińska, Krzysztof Serafin, Zbigniew Kita, Zbigniew Nowiński i Henryk Kobel. 

Kapela często występuje podczas imprez cyklicznych i plenerowych organizowanych zarówno przez miejscowy GOK jak i gminny ościenne. Imprezy te to między innymi: Dożynki, Spotkania Opłatkowe, festyny, biesiady, Imprezy dla Seniorów, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Od kilku lat reprezentuje Gminę Mircze podczas Wojewódzkiego Festiwalu Kapeli Ulicznych i Podwórkowych w Werbkowicach. Ma też za sobą gościnne występy na Ukrainie.

Atutem Kapeli jest to, że gra ona na żywo. W bogatym repertuarze posiada zarówno piosenki ludowe, biesiadne i okolicznościowe. Może więc występować jako Zespół podczas całonocnych imprez tj.  Andrzejki, Ostatki, Poprawiny, rocznice ślubu i bale karnawałowe.